Off

Trúbiaci kameň (Sucháň)

Je to veľká skala – tuf, jeden z najtvrdších sopečných kameňov. V kameni sú dva otvory, do ktorých ak správne dúchnete, zatrúbia tak, že to počuť vo všetkých okolitých dolinách. Či ide o jedinečný výtvor prírody, alebo unikátny nástroj vytvorený ľudskou rukou, nevedno. Jedna povesť hovorí, že otvory do kameňa vytesali Turci, ktorí sa takto zvolávali z rabovačiek na okolí.

Trúbiaci kameň (Sucháň)Trúbiaci kameň (Sucháň)Trúbiaci kameň (Sucháň)

Vzdialenosť od JOPEL Slovenské Ďarmoty 29 km