All posts tagged: "múzeum hračiek modrý kameň"

  1. Múzeum hračiek (Modrý Kameň)

    Múzeum hračiek (Modrý Kameň) Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň je špecializované múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti…